Bina Dezenfeksiyonları

Araç İçi Temizliği, Hijyeni ve Bakterilerden arındırılmış bir yaşam ortamına dikkatleri çekmek için, farklı hizmetleri Araç, Ofis, Konut sahiplerine sunmaktayız. Çorum’da bir ilk olan, Araç Sterilizasyon işlemlerindeki gerçekçi ve somut görülebilen bakteri ölçümü, SWAP örneğinin alınarak, bakteri ölçüm cihazı ile bakteri miktarının tespitini RLU (Reölçüm) birimde tespit ederek, gerekli iç detaylı temizlik işlemi ardından gerçekleştirilen Sterilizasyon işlemi sonucunda sürücü ve yolcuların sağlığını tehdit eden bakterilerden arındırmaktayız.

Relative Light Units (RLUs) bakteri miktarını tespit edebileceğimiz,  Kreş, Anaokulu, Okullar, Ev ve Ofis Ortamları,  Oyun Salonları, Spor Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Sağlık Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İbadethaneler, Toplu Yaşam alanları ile birlikte, Gıda Üretim Tesisleri, Hayvancılık ve Et Entegre İşleme Tesisleri, Sağlık Kuruluşları, Laboratuar Ortamları, Büyükbaş, Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Hayvan Çiftliklerinde bakteri ölçümleri, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu Çorum Merkezli Bölgesel nitelikli ilk ve tek firma olarak hizmet yelpazemizde bulundurmaktayız.

Hazırlık aşamaları tamamlandıktan sonra, U.L.V (Ultra Low Volume) cihazımızla, son derece ince mikro ölçekli dezenfeksiyon ve sterilizasyon ürünleri ortama uygulanarak, sağlığımızı tehdit eden bakteri ve virüslerden kurtulmuş olabiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri bakteri ölçüm cihazımız vasıtasıyla teyit edebilirken, sterilizasyon işlemi, kullanım şartlarına bağlı olmak üzere, ortalama üç ay boyunca koruma altına almış olabiliyorsunuz. Birey ve Kamu sağlığını korumak, sağlıklı yaşamı etkin kılmak için ortak yaşam alanlarının dezenfeksiyonunun yapılarak, sağlığa uygun hale getirilmelidir.

Amacımız, İnsanların, çevrenin, mikroplardan korunarak hastalanma riskini en aza indirmek, yaşam kalitesini artırmak, sağlık giderlerini minimize etmektir. Böylece insanların sağlık gerekçesiyle eğitim, çalışma ve sosyal yaşamlarının olumsuz yönde etkilenmesi önlenecektir. Tüm bu işlemleri yaparken insana, hayvana, doğaya ve çevreye toksit etki yaratmayacak, biyolojik ve helal belgeli yerli ve milli ürünler kullanılmaktadır.

Dezenfeksiyon Sterilizasyon Uygulamalarımız

Kreş Anaokulu ve Eğitim Kurumları Dezenfeksiyonu

Kreş, anaokulu ve tüm eğitim kurumlarının dezenfeksiyonunda, Okul öncesi çocukların kendi temizliklerini yapmakta yetersiz kalmaları, bağışıklık sistemleri zayıf olan çocuklarımızın mevsimsel ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları daha kolay olmaktadır. Ayrıca çocukların uzun süre bir arada bulundukları yuva, kreş ve okullarda hastalıkların bulaşması kaçınılmazdır. Her ne kadar temizlik yapılıyor olsa dahi, bakteri, virüs ve mantarların suya ve birçok temizlik malzemelerine karşı dayanıklı olması dolayısıyla ayrıca dezenfeksiyon uygulanması gerekmektedir.

Konut ve Yaşam Alanları Dezenfeksiyonu

İnsanlar zamanlarının %80’den fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedirler. Bu nedenle iç ortam havasının insan sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, iç ortam hava kalitesinin bozulmasının çeşitli solunum hastalıkları (astım gibi), alerjik hastalıklar (hypersensitivity preumonitis gibi) ve kansere neden olabileceği belirtilmektedir. İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesiyle; insan sağlığı korunup rahatsızlıklardan kaynaklanan iş kaybının ve yaşam kalitesinin azalması sağlanacak ve tıbbi tedaviler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıpların da önüne geçilecektir.

Spor ve Oyun Alanları Dezenfeksiyonu

Kentlerde spor aktiviteleri için uygun ve doğal spor alanlarının olmayışı insanları kapalı spor salonları ile belediye parklarındaki açık spor tesislerine yönlendirmektedir. Spor yapılan ortamın temizliği, salonun havadar olması, yerlerin ve kullanılan spor aletlerinin temiz ve bakımlı olmasıdır. Spor ve egzersiz aktivitelerinde kullanılan aletlerin özellikle elle tutulan ve vücudun temas ettiği bölümlerinin üzerinde bol miktarda birikmiş insan teri birçok hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca bu alanlarda biriken bakteriler kötü kokulara yol açmaktadır. Oyun alanları, çocukların genelde her gün zaman geçirdiği ve eğlendiği yerlerdir. Bu alanlarda bulunan oyuncaklara çocuklar ellerini, yüzlerini, vücutlarını hatta ağızlarını temas ettirmektedirler. Bu nedenle, özellikle mevsimlik değişimler nedeniyle hastalıkların arttığı ve yayıldığı dönemlerde bu alanların dezenfekte edilmesi önem taşımaktadır.

Kamu ve Özel Hizmet Alanları Dezenfeksiyonu

Kamusal alanlarda çalışan insanların sağlığını korumak için bu alanlardaki tüm yüzeyler özellikle insanların yoğun kullandığı bölümlerin dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tür toplu yaşam alanlarında ofis, asansör, lavabo ve wc gibi bölümlerde el hijyeni içinde ayrıca dezenfektan kullanılmalıdır.

Yaşlı Bakım Evleri Dezenfeksiyonu

Bakacak kimsesi bulunmayan yaşlıların sığındıkları ve yaşamlarının kalan sürelerini geçirdikleri bakım evlerinin dezenfeksiyonu büyük önem arz etmektedir. Bizleri dünyaya getiren büyüten meslek sahibi eden büyüklerimizin temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak bizlerin görevidir. Gerek yaşlı bakım evlerinde kalanlar gerekse kendi evlerinde yaşamakla birlikte evde bakım hizmetleri belediyeler tarafından yapılan bu insanlar, belirli yaşların üstünde olmaları ve çoğunun sağlık sorunu yaşamaları nedeniyle kişisel bakımlarını ve hijyenlerini yapamamaktadırlar.

İbadethane Dezenfeksiyonu

Her gün yüzlerce kişinin ibadet için ziyaret ettiği camiler ve diğer ibadethaneler zararlı mikroorganizmalar (bakteri, virüs, fungus) ile birçok bulaşıcı hastalık riski altındadır. İbadethaneler bakteri yoğunluğunun yanısıra ayak, ter ve rutubet kokularından dolayı ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu tür alanlarda oluşan kokuların sebepleri bakterilerin çıkardıkları gazlar veya bakteri ölümü sebebiyle oluşan kokulardır. Camilere ayakkabısız olarak girilmesi ibadet yapılırken ellerin ve başın yere teması ise bu riskleri büyük ölçüde artırmaktadır.

Sosyal Medya
Facebook0
Twitter
RSS
E-Posta
Instagram

Sosyal Medya
Facebook0
Twitter
RSS
E-Posta
Instagram